วิธีบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย

คาถาไหว้บูชาเทพเจ้าแห่งโชคลาภในวันตรุษจีน 11/02/64

ความเชื่อ เสริมโชคลาภ

ตรุษจีนปีนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เตียมตัวไหว้บูชาขอพรกับองค์เทพไท้ส่วยเอี้ย และ ไฉ่ซิงเอี๊ย หรือที่รู้จักในนาม เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เป็นที่เคารพนับถือมากสำหรับจีนเพราะท่านเป็น เทพแห่งโชคลาภและยังแก้ปีชงได้อีกด้วย

โดยปีนี้ องค์เทพไท้ส่วยเอี้ย และ ไฉ่ซิงเอี๊ย หรือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ท่านเสด็จจากทิศตะวันออก มาประทับทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยตั้งโต๊ะไหว้ หันหน้าเราไปทางทิศตะวันออก ในค่ำคืนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ในเวลา 23.00 น. จนถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์

 

 ของไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยในวันตรุษจีน

 1. น้ำชา 5 ถ้วย
 2. น้ำเปล่า 5 แก้ว
 3. ขนมอี๊ (บัวลอย) 5 ถ้วย
 4. ผลไม้ 5 อย่าง เช่น สาลี่ แอปเปิ้ล องุ่น ส้ม กล้วยหอม
 5. อาหารเจ 5 อย่าง
 6. แต่เหลี่ยว (ขนมจันอับ) 5 ถ้วย
 7. เทียงเถ่าจี๊ 1 ชุด
 8. ธูป เทียนแดง (ธูปจะจุด 3 ดอก 5 ดอก 9 ดอก 12 ดอก หรือ 13 ดอกก็ได้)

วิธีบูชาเทพไฉ่ซิงเอี๊ยในวันตรุษจีน

 1. ตั้งโต๊ะบูชาตามทิศการบูชาที่องค์ไฉ่ซิงเอี๊ยจะเสด็จลงมาโปรดมนุษย์ ซึ่งทิศดังกล่าวจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี
 2. อัญเชิญ รูปองค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยจำลอง หรือจะเป็นอักษรจีน คำว่า ไฉ่ซิงเอี๊ย และ ฮี่ซิ้งเอี๊ย หรือ ฮัวฮี่ ไว้ที่โต๊ะบูชา พร้อมด้วยกระถางธูป และ เทียนแดง
 3. เริ่มบูชาในช่วงเวลา 23.00–01.00 น. โดยทำการบูชาที่ดาดฟ้าบ้านหรือหลังคาบ้าน หรือระเบียงบ้านชั้นสองหรือสาม หรือหน้าบ้านก็ได้
 4. นำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเงินทอง เช่น กระเป๋าสตางค์ สมุดบัญชีธนาคาร เช็ค สลากออมสิน มาตั้งวางไว้ด้วย
 5. จุดธูปเทียนบูชา (ไม่ควรให้คนที่ชงในปีนั้นๆ ไหว้คนแรก)
 6. เมื่อธูปที่ใช้บูชาใกล้มอดให้รีบนำเข้าบ้าน และปิดประตูหน้าต่างให้สนิท เพื่อให้ควันธูปที่เหลือนั้นตลบอบอวลอยู่ภายในบ้าน เชื่อว่าเป็นการอัญเชิญไฉ่ซิงเอี้ยเข้ามาประทับในบ้าน (เพื่อสุขภาพที่ดี ไม่ควรให้ควันมากเกินไป และควรเลือกธูปที่ไร้สารเคมีอันตรายนะคะ)
 7. รับประทานสาคูและพูดจาแต่ถ้อยคำดีๆ กับคนในครอบครัวเพื่อความเป็นสิริมงคล

คาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยในวันตรุษจีน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

โอม ชัมภาลา จาเลนไน เยโซฮา
(3 จบ 5 จบ 9 จบ 12 จบ หรือ 13 จบก็ได้)