ไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

“ ไฉ่ซิงเอี๊ย ” เทพเจ้าแห่งโชคลาภ บูชาแล้วจะมีโชคมีลาภตลอดชีวิต

เสริมโชคลาภ

ไฉ่ซิงเอี๊ย (อักษรจีน: 财神; พินอิน: Cái-shén; อังกฤษ: Cai Shen, God of wealth, God of fortune) หรือบางคนเรียกว่า ” ไฉ่สิ่งเอี้ย ” หรือ ” จ่ายสินเอี้ย ” เป็นเทพเจ้าของชาวจีนที่เชื่อว่าท่านเป็นผู้ประทานพรเกี่ยวกับโชคลาภ และความร่ำรวย ให้แก่ผู้ที่กราบไหว้บูชาองค์เทพ

ชาวจีนจะกราบไหวบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เป็นองค์แรกในช่วงตรุษจีน ซึ่งบางความเชื่อบอกว่าเป็นองค์เทพที่สำคัญที่สุดกับช่วงเปลี่ยนผ่านสู่นักษัตรใหม่

คำว่า ” ไฉ่ซิง ” หรือ ” ไฉซิ้ง ” มีความหมายว่า ” ทรัพย์สิน ” หรือ ” สิริมงคล ” ส่วนคำว่า ” เอี๊ย ” มีความหมายว่า ” เทพเจ้า ”

การตั้งบูชาองค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย

1. องค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ต้องนั่งพิงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือด้านหลังพิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ถ้าหากไม่สามารถตั้งองค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ตามทิศในข้อที่ 1 ได้ ก็ให้วางในตำแหน่งที่เหมาะสมที่ต้องการวางองค์เทพเพื่อบูชา
3. องค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย จะต้องวางให้ต่ำกว่าพระพุทธรูป

เคล็ดลับการวางองค์เทพให้เสริมโชคลาภ เสริมเรื่องเงินทองความร่ำรวย

1. ถ้าไม่ต้องการให้เงินรั่วไหล และให้เรียกเงินทองทรัพย์สินเข้ามาสู่ตัวเรา ให้ตั้งองค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไว้บนโต๊ะทำงาน ที่เก็บเงิน หรือตู้เซฟ
2. ถ้าหากต้องการให้กิจการค้าขายรุ่งเรือง ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ให้ตั้งองค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไว้บนตู้ใส่สินค้า หรือที่ใส่เงิน
3. ถ้าหากต้องการเสริมในเรื่องสิริมงคล, ป้องกันสิ่งชั่วร้าย และการเดินทางปลอดภัย ให้ตั้งองค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ไว้ในรถ

วิธีการอันเชิญองค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยเข้าสู่บ้าน

ตามหลักความเชื่อเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย จะเสด็จมายังโลกมนุษย์เพียงปีละครั้งเท่านั้น ก็คือในวันตรุษจีน ดังนั้นตามการบูชาของชาวจีนโบราณแล้วเมื่อเข้าสู่วันตรุษจีน (นับตั้งแต่ 0.00 น.) จะตั้งโต๊ะบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย โดยเวลาบูชาคือ 23.00 – 01.00

ในการบูชาควรบูชาที่ดาดฟ้าบ้าน หรือหลังคาบ้าน หรือระเบียงบ้านชั้นที่สูงที่สุด หรือหน้าบ้านก็ได้ตามความสะดวก

เมื่อธูปที่ใช้ไหว้บูชาใกล้มอดให้รีบนำเข้ามาในบ้าน และปิดประตูบ้านให้สนิท เพื่อให้ควันธูปได้ตลบอบอวลอยู่ภายในบ้าน เพราะเชื่อกันว่าเป็นการอันเชิญเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยเข้ามาประทับอยู่ในบ้าน

ของไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยในวันตรุษจีน

1. น้ำชา 5 ถ้วย
2. น้ำเปล่า 5 ถ้วย
3. สาคูน้ำแดง 5 ถ้วย
4. ผลไม้ 5 อย่าง เช่น ส้ม, กล้วยหอม, แอปเปิ้ล, สาลี่ และองุ่น
5. ของไหว้มงคลอื่น ๆ เช่น อาหารเจ บัวลอย หรือของที่มีความหมายมงคล แต่ห้ามเป็นเนื้อสัตว์ และของคาว
6. กระดาษเงิน กระดาษทอง และชุดเพ้าขององค์ไฉ่ซิงเอี๊ย
7. ธูป เทียนแดง (3 ดอก 5 ดอก 9 ดอก 12 ดอก หรือ 13 ดอก ตามสะดวก)

วิธีไหว้บูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย

1. ถวายน้ำชา หรือน้ำเปล่า 3 ถ้วย ในทุก ๆ วัน หรือหากไม่สะดวกให้ถวายทุกวันพระ
2. ถวายผลไม้ 5 ผล
3. ถวายพวงมาลัย หรือดอกไม้มงคลอื่น ๆ ก็ได้
4. จุดธูป 8 ดอก
5. สวดคาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย โดยแต่ละปีเกิดคาถาจะไม่เหมือนกันดังนี้

          ฉลู มะโรง มะแม จอ ” โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน สวาหะ ”

          ขาล เถาะ ” โอม อา ฮูโฮฮัม กษะสะ โอม ชัมภาลา ลาจาเลน ไนเยน สวาหะ ”

          มะเส็ง มะเมีย ” โอม ชัมภาลา จาเลนไนเยน ธะนัม เมธิ หะรี ทากินี ชัมภาลา สะมะภารา สวาหะ ”

          วอก ระกา ” โอม ปัทมะ โกรธะ อรยะ ชัมภาลา หฤทัย หู ผะฏะ ”

          กุน ชวด ” โอม ชัมภะละ ชะเลนทะรา เย สวาหา โอม อินทะระ ฌิมขัม ภะระมิ สวาหา ”

คาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยในวันตรุษจีน

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

โอม ชัมภาลา จาเลนไน เยโซฮา

(3 จบ 5 จบ 9 จบ 12 จบ หรือ 13 จบ แล้วแต่สะดวก)