ขอให้รวย

เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลข่าวสารของหวยทั่วทุกสารทิศของเมืองไทย อัพเดตสุดใหม่ทุกวันทุกงวดทุกวัน

หมวดหมู่: ความเชื่อ

ตรุษจีนปีนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เตียมตัวไหว้บูชาขอพรกับองค์เทพไท้ส่วยเอี้ย และ ไฉ่ซิงเอี๊ย หรือที่รู้จักในนาม เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เป็นที่เคารพนับถือมากสำหรับจีนเพราะท่านเป็น เทพแห่งโชคลาภและยังแก้ปีชงได้อีกด้วย โดยปีนี้ องค์เทพไท้ส่วยเอี้ย และ ไฉ่ซิงเอี๊ย หรือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ท่านเสด็จจากทิศตะวันออก มาประทับทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยตั้งโต๊ะไหว้ หันหน้าเราไปทางทิศตะวันออก ในค่ำคืนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ในเวลา 23.00 น. จนถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์    ของไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยในวันตรุษจีน น้ำชา 5 ถ้วย น้ำเปล่า 5 แก้ว ขนมอี๊ (บัวลอย) 5 ถ้วย ผลไม้ 5 อย่าง เช่น สาลี่ แอปเปิ้ล องุ่น ส้ม กล้วยหอม อาหารเจ 5 อย่าง แต่เหลี่ยว (ขนมจันอับ) 5 ถ้วย เทียงเถ่าจี๊ 1 ชุด ธูป เทียนแดง (ธูปจะจุด 3 ดอก 5 ดอก 9 ดอก 12 ดอก หรือ 13 ดอกก็ได้) วิธีบูชาเทพไฉ่ซิงเอี๊ยในวันตรุษจีน ตั้งโต๊ะบูชาตามทิศการบูชาที่องค์ไฉ่ซิงเอี๊ยจะเสด็จลงมาโปรดมนุษย์ ซึ่งทิศดังกล่าวจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี อัญเชิญ รูปองค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยจำลอง หรือจะเป็นอักษรจีน คำว่า ไฉ่ซิงเอี๊ย และ ฮี่ซิ้งเอี๊ย หรือ ฮัวฮี่ ไว้ที่โต๊